RAID 6 Recovery

RAID 6 Data Recovery Service door Attingo

Kunt u niet meer bij uw data op een RAID 6 systeem? Een RAID 6 recovery kan dan uitkomst bieden. Attingo kan uw verloren gegevens op uw RAID 6 systeem reconstrueren, zelfs in het geval dat er al meerdere opslagmedia hebben gefaald. Kortom: heeft u een RAID 6 Recovery Service nodig? Attingo Datarecovery is in staat om verloren gegevens te herstellen van elk RAID 6 systeem. Wij zijn u graag van dienst.

RAID 6 error

Een typische RAID 6 foutmelding:

RAID 6 bios degraded

Adaptec Controller-BIOS RAID 6 degraded error

Voor RAID 6 recovery is uitgebreide kennis van het systeem nodig, omdat RAID 6 uitsluitend het gebruik van dubbel opgeslagen informatie definieert en niet, zoals vaak wordt aangenomen, de berekeningsalgoritmes. De door de verschillende RAID-controllers gebruikte algoritmes zijn voor alle modellen anders. Juist de wijdverbreide meerbits-foutencorrectie door de Reed-Solomon-code stelt bijzondere eisen aan een succesvolle RAID 6 recovery.

Attingo kan uit de voeten met vrijwel elk type RAID-controller en beschikt over een fundamenteel inzicht in de interne systeemstructuren (zoals de firmware van de vaste schijven), de algoritmes (zoals het verloop en de berekening van de RAID 6-pariteit) en de manier waarop RAID 6-controllers werken, onafhankelijk van het besturings- en bestandsysteem.

Veelvoorkomende oorzaken van uitval van servers met een RAID 6-array

Of, en zo ja in welke mate, er in een RAID 6-set gegevens hersteld kunnen worden, hangt af van de oorzaak van het uitvallen en van het schadebeeld:

 • Er zijn drie of meer vaste schijven tegelijkertijd uitgevallen.
 • Er is een RAID 6-rebuild afgebroken. Zelfs een afleesfout van een andere vaste schijf kan ertoe leiden dat het rebuild-proces wordt afgebroken.
 • Er is geen foutmelding geweest over het al eerder uitvallen van een aantal vaste schijven. Vaak is er dan sprake van een defect in de RAID 6-controller.

Typische RAID 6 ERROR Meldingen

 • RAID offline
 • RAID 6 broken
 • RAID 6 error
 • RAID critical
 • RAID SUB-OPTIMAL
 • Drive missing
 • RAID 6 failure
 • RAID 6 Disk failure

Diagnose van RAID 6 Recovery

Neem contact met ons op. Wij zorgen voor alles: van het afhalen van de vaste schijven tot het retourneren van de herstelde data. In dringende gevallen zijn wij 24 uur per dag bereikbaar om uw vragen te beantwoorden. Voor service per omgaande bieden wij u onze High-Priority-Service aan. Het dataherstel wordt uitsluitend in onze eigen stofvrije laboratoria uitgevoerd.

Zo vermijdt u vervolgschade bij een RAID 6-defect

Voor een succesvolle RAID 6 recovery zijn er de volgende aandachtspunten:

 • Geef op alle vaste schijven die zich in de server bevinden, het slotnummer aan en voorzie de defecte vaste schijven van een merkteken.
 • Vertel ons welke RAID-controller u gebruikt. Deze informatie spaart bij het RAID 6-dataherstel tijd, en minimaliseert de benodigde werkzaamheden en dus de kosten.
 • Als er een rebuild is uitgevoerd: is deze tot een goed einde gebracht of is de rebuild afgebroken?

Over het algemeen geldt: hoe meer informatie over uw RAID 6 systeem u ons kunt geven, des te groter is de kans dat de gezochte gegevens hersteld kunnen worden en dat een succesvolle RAID 6 recovery mogelijk is. Onze hooggekwalificeerde technici en ingenieurs werken dagelijks aan RAID-problemen. Hierbij zien zij alle gangbare RAID-niveaus (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60). Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen (<1%) blijkt RAID 6 recovery vanwege fatale schade aan defecte vaste schijven onmogelijk.