RAID 5 Recovery

RAID 5 Data Recovery Service door Attingo

Kunt u niet meer bij uw data op een RAID 5 systeem? Een RAID recovery kan uitkomst bieden. Attingo kan uw verloren gegevens op uw RAID 5 systeem reconstrueren door middel van een RAID 5 Recovery, zelfs in het geval dat er al meerdere opslagmedia hebben gefaald.

Dataverlies bij RAID 5 systemen komt vaak voor en kan in een aantal gevallen zelfs definitief zijn. Wij kennen de gevolgen van RAID 5 defecten precies en reconstrueren dagelijks data van uitgevallen RAID 5-systemen. In de meeste gevallen leidt dit tot een succesvolle RAID 5 Recovery.

RAID 5 DEGRADED

RAID 5 Recovery – RAID 5 degraded error

Veelvoorkomende oorzaken van het uitvallen van RAID 5

 • Twee of meer vaste schijven zijn gelijktijdig uitgevallen.
 • Er is een RAID-rebuild afgebroken. Zelfs een afleesfout van een andere vaste schijf kan ertoe leiden dat het rebuild-proces wordt afgebroken.
 • Er is geen foutmelding gegenereerd na het uitvallen van een vaste schijf. Niet zelden ligt hieraan een fout in een RAID-controller ten grondslag.

Typische RAID 5 foutmeldingen

 • RAID offline
 • RAID critical
 • Drive missing
 • Disk failed
 • none RAID
 • dead devices
 • no devices found
 • inactive md

Ons visitekaartje: 95% succes bij het herstellen van RAID 5 systemen

Attingo is specialist op het gebied van dataherstel in defecte RAID 5-systemen. Onze specialisten hebben bijna ieder soort RAID-controller reverse ge-engineered en beschikken over diepgaande kennis van:

 • interne systeemstructuren (zoals de firmware)
 • algoritmen (zoals pariteitsverloop)
 • het gedrag van RAID-controllers
 • besturings- en bestandssystemen

Hoe lang duurt een RAID 5 Recovery?

Juist bij RAID-defecten is het moeilijk om een exacte tijdsduur aan te geven. Deze is afhankelijk van het soort schade, van het aantal en de capaciteit van de vaste schijven, en van het gekozen serviceniveau. Neem contact met ons op zodat wij een helder inzicht kunnen krijgen in uw specifieke probleem. Attingo staat in noodgevallen te allen tijde (365 dagen per jaar, 24 uur per dag) met al haar hooggekwalificeerd technisch personeel en haar stofvrije ruimtes in Hamburg, Wenen en Amsterdam voor u klaar.

Het gevaar van pogingen om zelf RAID 5 problemen te verhelpen

Het devies luidt: hoe minder er al geprobeerd is, des te groter is de kans dat alle data weer volledig hersteld kunnen worden. Dat geldt zowel voor het reconstrueren van databanken als voor het herstellen van virtuele machines.

In de amper 5% van de gevallen waarin data niet meer kunnen worden hersteld, is dat meestal het gevolg van eerdere pogingen om zelf de problemen te verhelpen. In zeer uitzonderlijke gevallen is dataherstel in een RAID 5-systeem niet meer mogelijk in verband met fysieke beschadiging van de vaste schijven.

Algemene informatie over RAID 5

Dat RAID 5 de meest geliefde RAID-variant is, ligt zeker aan de hogere doorvoer zowel bij het lezen van gegevens als bij het prestatievermogen afgezet tegen de geringe kosten. Dat is het gevolg van het feit dat de doorvoer van gegevens gebaseerd op een tweefasig schrijfproces aanmerkelijk afneemt. RAID 5 is een van de meest economische mogelijkheden om gegevens redundant op verschillende vaste schijven op te slaan en de beschikbare geheugenvolumes zo efficiënt mogelijk te benutten.

RAID 5 werkt op basis van een bloksgewijze verdeling van gebruiksgegevens, maar maakt, in tegenstelling tot RAID-niveau 4, geen gebruik van een dedicated parity drive. Hierdoor verdeelt RAID 5 de XOR-gegevens samen met de gebruiksgegevens gelijkmatig over alle schijven in het netwerk. Door het niet meer functioneren van de parity drive neemt de waarschijnlijkheid af dat er op een vaste schijf gelijktijdig twee schrijfprocessen plaatsvinden. Tegelijkertijd zorgt het ook voor een gelijkmatige verdeling van de mechanische belasting van de vaste schijven omdat geen hiervan een bijzondere plaats inneemt in de parity drive.

Bij RAID 5 is de veiligheid van de gegevens in de array bij het uitvallen van ten hoogste één vaste schijf gegarandeerd. Is er één vaste schijf defect of vindt er een systeemrebuild plaats op een vooraf geïnstalleerde hotspare-schijf of op de nieuw geplaatste vaste schijf, dan nemen de prestaties merkbaar af. Tijdens deze fase bevindt het RAID-netwerk zich in een zogenaamde “degraded” toestand; het is dan enige tijd niet beschermd tegen het uitvallen van andere vaste schijven.