RAID 05 Recovery

RAID 05 Recovery Service door Attingo

Kunt u niet meer bij uw data op een RAID 05 systeem? Een RAID recovery kan uitkomst bieden. Attingo kan uw verloren gegevens op uw RAID 05 systeem reconstrueren middels een RAID 05 Recovery, zelfs in het geval dat er al meerdere opslagmedia hebben gefaald.

Wat is RAID 05?

RAID 05 beschrijft meerdere ‘striped’ RAID-0 schijven, gecombineerd in een RAID-5 array. Hierbij zijn tenminste drie RAID-0 en in totaal dus 6 opslagmedia vereist.

Het redden van data na het uitvallen van een RAID 05 systeem:

  • Indien twee of meer schijven zijn uitvallen in RAID 05, lezen wij in onze cleanroom in Nieuw-Vennep de gegevens van de defecte schijf uit. Vervolgens wordt bepaald welke harde schijf al eerder is uitgevallen en reconstrueren wij de virtuele RAID-array.
  • Dataverlies in RAID 05 is vaak te wijten aan errors in de controller (BIOS, software). Attingo reconstrueert verloren data als gevolg hiervan.
  • Bijvoorbeeld, na een firmware-update van de server kan gegevensverlies optreden in RAID 05 als gevolg van een verandering van de opslag-sequenties.
  • Wij kunnen uw gegevens herstellen, ook als de array RAID 05 is afgebroken of RAID 05 offline is.

RAID 05

Grafische presentatie van een RAID 05 netwerk

Bruikbare capaciteit in een RAID 05

De gecombineerde capaciteit is de som van de gebruikte RAID-0 min de capaciteit van één RAID 0. Een RAID 05 met zes harde schijven (elk met een capaciteit van 1 TB) heeft dus een bruikbare capaciteit van 4 TB om data op te slaan.

RAID 05, de voordelen en nadelen

  • In het ernstigste geval is de RAID 05 al offline na het falen van een tweede schijf uit een andere RAID 0. De data is nu niet langer beschikbaar voor de gebruiker en een recovery is in zo’n geval noodzakelijk om gegevens te kunnen herstellen.
  • In het gunstigste geval vallen er twee harde schijven in dezelfde RAID 0 uit, zonder dat er gegevens zijn verloren.
  • RAID 05 heeft als voordeel dat het een hogere doorvoersnelheid heeft, maar de kans op falen is verdubbeld in vergelijking met een normale RAID 5.